مدرسه تابستانی یک پروژه از tun.starthilfe است.ما همه افرادی که می خواهند برای یادگیری و آموزش زبان آلمانی برای دوهفته در محوطه دانشگاه کاتولیک آیششتت-اینگل اشتاد دعوت می کنیم.هدف از این است برای یاد گیری واموزش زبان و تبادل افکار.بنابراین همه شرکت کنندگان در این ورکشاب هذور می یابند توسط آموزش از قبل درنظر گرفته شده Vorberetungsteam. اعضاء شرکت کننده؟همه شان با سویه های مختلف پذیرفته میشود.ظهر غدایی اماده شده توسط همکاران . مدرسه تابستانی؟ظهر بعد بحث مورد نظر گرفته شده در باره بشر،فرهنگ، مذهب، جامعه میباشد.قیمت برای مشارکین در این ورکشاب؟برای مشارکت 30 یورو و40 یورو برای فامیل های محترم در نظر گرفته شده.و همچنین 10 یورو اضافه دوباره در اخیر داده میشود یعنی برای یک شخص 40 یورو و فامیل ها 50یورو .می‌توانید با ما در 01 Juli ثبت نام کنید.ما از آمدن شما خوشحال خواهیم


ACHTUNG!

BITTE AUF DEUTSCH AUSFÜLLEN


Download
واحد کس د نوم ليکنې
Anmeldung 2017 Einzelperson.pdf
Adobe Acrobat Dokument 57.4 KB
Download
د نوم ليکنې د کورنۍ
Anmeldung 2017 Familie.pdf
Adobe Acrobat Dokument 58.6 KB
Download
د رسنېو د ازموینې د آلمان د
Einstufungstest Sommerschule 2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 213.1 KB