መዝገባ ክረምታዊ ትምህርቲ 2017

 

ቱን ስታርት ሂልፌ (Tun.starthilfe) ክረምታዊ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ንስደታኛታት ኣብ ኣይሽታት  ዝህብ ትካል እዩ። እዚ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ንዝረከቡ (ጀመርቲን ማእከሎትን) የገልግል።  ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ግዜ ሓበራዊ ናይ ምሳሕ መደብ ኣሎ። ክምኡ`ውን ድሕሪ ቅትሪ፣ብዛዕባ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ስብኣውነትን ማሕበራዊ ህይወትን ዝምልከቱ ዝተፈላልዩ ዎርክሾፓት ይቐርቡ። ዝተፈላለዩ ናይ ህጻናት መዘናግዒ `ውን ኣሎ።

 

 

 

 እዚ ትምህርቲ፣ ካብ 16 ክሳብ 30 ነሓሰ ይወሃብ። ትምህርቲ ዝወሃበሉ ሰዓት ካብ 10:00 ክሳብ 16:00 ይኸውን። ትምህርቲ ዝወሃበሉ ቦታ ኣብ ኣይሽተት (Eichsatt) እዩ።  ተምሃሮ ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ዝመላለሱሉ ናይ ኣውቶቡስ ቲኬት እቲ ትካል የቕርብ። ወይ ድማ ኣናእሽቲ መኻይን ዘመላልሱ ይምደቡሎም።

 

 

 

ትምሃሮ ዝነብሩሉ ንጹር ኣድራሻ ኣቐዲሞም ከፍልጡና ንላቦ፣ ምኽንያቱ በዝሒ ተምሃሮና ክንደይ ምዃኖም ክንፈልጥ ስለዝሕግዘና። እዚ ዝምህርቲ` ብናጻ ይወሃብ። እዚ ማለት፣ ዝኾነ ሰብ ንዝህቦ ኣገልግሎት (ንኣብነት ኣብኡ ከም መምህር ኮይኑ ዝሰርሕ) ዝረኽቦ ክፍሊት ኣይህሉን።

 

 

 

ኩሉ ዝተሓጋገዝ ሰብ ብናቱ ድልየት ጥራሕ እዩ። ብዙሓት ሰባት`ውን ንቲ ቋንቋ ትምህርቲ ንክህቡ ክብሉ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም የወፍዩ። ናይ ቋንቋ ትምህርቲ፣ ብፍላይ ክኣ ናይ ምሳሕ፣ ዝስተ፣ ናይ ትምህርቲ መሳርሒን ናይ መጎዓዝያ ቲኬትን ብዙሕ ገንዘብ ይሓትት። በዚ ምኽንያት` ክኣ ሓደ ተሳታፊ 40 Euro ንስድራ ድማ 50 Euro ዝኸፍል። ካብ` 10 Euro ኣብ መወዳእቲ ተመላሲ እዩ።

 

 

 

ኣገዳሲ ነገር

 

ኣብዚ ናይ ትምህርቲ እዋናት ፎቶ ክሰኣል ይኽእል፣ ምስሉ`ውን ብጋዜጣ ወይ ትሌቪዥን ወይ`ውን ኣብ ካሊእ ሚድያ ክመሓላለፍ ይኽእል። ስልዚ ክሰኣል ዘይደሊ ሰብ፣ ኣቐዲሙ ከፍልጣና ኣለዎ። ዝተመልአ ናይ መመዝገቢን ናይ ፈተና ፎርምን ናይ መመዝጋቢ ገንዘብን (ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ መጠን ገንዘብ) እዚ ኩሉ ተኣኪቡ E,mail ወይ ብኣብ ከባቢኩም ዝርከቡ ተሓጋገዝቲ ናብ ቤት ጽሕፈትና ይርከብ። ነዞም ሰነዳት ኣብ እተረክቡሉ እዋን፣ ምሉእ ስምኩምን እትነብሩሉ ቦታን ኣሰኒኹም ክትልእኹዎ ይከኣል።  ንጹር፣ ስምን ኣድራሻን ዘይብሉ ሰነድ ተቐባልነት ኣይክህልዎን እዩ። 

 

 

 

ብምምጻእኹም ሕጉሳት ኢና!

 


ACHTUNG!

BITTE AUF DEUTSCH AUSFÜLLEN


Download
የበጋ ትምህርት መረጃ እና ምዝገባ
የበጋ ትምህርት መረጃ እና ምዝገባ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 123.2 KB
Download
ነጠላ ሰው ምዝገባ
Anmeldung 2017 Einzelperson.pdf
Adobe Acrobat Dokument 57.4 KB
Download
የምዝገባ ቤተሰብ
Anmeldung 2017 Familie.pdf
Adobe Acrobat Dokument 58.6 KB
Download
ምደባ ሙከራ ጀርመንኛ
Einstufungstest Sommerschule 2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 213.1 KB